es

Presentación del proyecto Zirgaitu para PYMES de la cadena de valor de la rehabilitación de viviendas

Etxebizitzak birgaitzeko ETEentzako Zirgaitu proiektuaren aurkezpena

Presentación del proyecto Zirgaitu para PYMES de la cadena de valor de la rehabilitación de viviendas

ZIRGAITU Ihobek eta Eraikunek sustatutako proiektua da, eta euskal enpresa txiki eta ertainen lehiakortasuna eta gaikuntza sustatzea du helburu, birgaitze iraunkorraren eta zirkularraren arloan.

ZIRGAITU es un proyecto promovido por Ihobe y Eraikune cuyo objetivo es impulsar la competitividad y la capacitación de las pymes vascas en materia de rehabilitación sostenible y circular.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak, Ihobe Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoaren bitartez, sustatutako Euskadiko ETE Zirkularraren laguntza-programa finantzatzeko aukeratua izan da Eraikuneko «berrikuntza zirkularretan ETEak gaituz» proiektua. Hala, datorren martxoaren 30ean, ZIRGAITU proiektua aurkezteko jardunaldi publikoa egingo da, interesa duten enpresa txiki eta ertain ororentzat.

Besteren artean, Zirgaituren helburu nagusietako bat Euskadiko energia-trantsizioko prozesua sustatzearen da, etxebizitzak birgaitzeko eredu jasangarriago baterantz, birgaitzearen balio-kateko euskal ETEen gaikuntza eta posizionamendua hobetuz (eraikuntza-enpresak, birgaitzaileak, diseinuko estudio edo ingeniaritzak eta hornitzaileak) eta hala nola marka berdearen bidez haien ospe korporatiboa hobetuz.

Zehazkiago, proiektu honek birgaitze jasangarriaren eta zirkularraren arloan dauden araudia eta metodologiak aztertu nahi ditu eta horrez gain, proiektuan parte hartzen duten ETEen negoziorako aldagai eta adierazle erakargarrienak definitzea. Ezagutza horren analisiaren eta aplikazioaren emaitzek informazio guztia bilduko duen eta erabakiak hartzea erraztuko duen tresna bat sortzeko oinarri gisa balioko dute, birgaitzeko hainbat irizpide kontuan hartuta, hala nola ekonomikoak, ingurumenekoak edo eraikuntza-soluzioen birziklagarritasunekoak.

Tresnarekin batera, prestakuntza-ekintzak egingo dira, bai eta ekintza-plan bat ere, metodologiak eta, ondorioz, tresna enpresen ohiko dinamikan integratzea ahalbidetuko duena, proiektuari erreplikagarritasuna eta transferigarritasuna emanez.

Aurrekoa kontuan hartuta, Zirgaitu proiektu estrategikotzat jotzen da, eta euskal enpresa txiki eta ertainen lehiakortasuna eta hazkundea hobetzen lagunduko du, gure lurraldeko etxebizitzen birgaitzearen sektorean eskariak eragindako egoeraren araberako erronkei erantzunez, Europako Itun Berdearen helburuekin bat etorriz. Izan ere, datozen urteetan etxebizitzen hobekuntza guztiz funtsezkoa izango da eraikuntzaren sektorearentzat eta euskal ekonomia osoarentzat. Horregatik, Eraikunetik birgaitzearen balio-kateko euskal ETEak gonbidatzen ditugu ZIRGAITU proiektuarekin bat egin dezaten.

El proyecto “Zirgaitu: Berrikuntza zirkularretan ETEak gaituz” de Eraikune, ha sido uno de los elegidos para recibir financiación del programa de ayudas PYME Circular de Euskadi promovido por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, a través de su Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe. El próximo 30 de marzo, tendrá lugar la jornada pública de presentación del proyecto ZIRGAITU para las PYMES que estén interesadas.

Zirgaitu aboga por impulsar el proceso de transición energética de Euskadi hacia un modelo de rehabilitación de viviendas más sostenible mediante una mejora en la capacitación y en el posicionamiento de las PYMES vascas de la cadena de valor de la rehabilitación (constructoras, rehabilitadoras, estudios o ingenierías de diseño y suministradores), mejorando así su reputación corporativa a través de la marca verde.

Más concretamente, este proyecto pretende analizar la normativa y metodologías existentes en materia de rehabilitación sostenible y circular, definiendo aquellas variables e indicadores más atractivos para el negocio de las PYMES participantes. Los resultados del análisis y aplicación de dicho conocimiento servirán como base para co-crear una herramienta que aglutine toda la información y facilite la toma de decisiones atendiendo a diversos criterios de rehabilitación como económicos, ambientales o de reciclabilidad de las soluciones constructivas.

La herramienta se acompañará de acciones formativas, así como, de un plan de acción que permita integrar las metodologías y por consiguiente la herramienta en la dinámica habitual de las empresas, dotando al proyecto de replicabilidad y transferibilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, Zirgaitu, catalogado como un proyecto estratégico, contribuirá a la mejora competitiva y crecimiento de las pymes vascas atendiendo a los retos coyunturales provocados por la demanda en el sector de la rehabilitación de vivienda en nuestro territorio, como alineándose a los objetivos del Pacto Verde Europeo.  Y es que en los próximos años, la mejora de las viviendas será algo absolutamente clave para el sector de la construcción y para el conjunto de la economía vasca. Por eso, desde Eraikune invitamos a las PYMES vascas de la cadena de valor de la rehabilitación a que se sumen al proyecto ZIRGAITU.