es

Gipuzkoak ingurumena lehiakortasunaren akuilu izango du eraikuntzaren sektorerako

Eraikunek eta Aclimak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, eraikuntzaren eta ingurumenaren sektoreen arteko aliantza sustatu dute E-Const proiektuaren bidez.

Elkarlaneko berrikuntza-proiektuak sustatzea du helburu E-Const-ek, Gipuzkoako enpresa-sareari balio bereizgarria emateko eta ekonomia zirkularra aldaketaren eragile gisa finkatzeko.

Gipuzkoako etxebizitza-parkearen % 67k 40 urte baino gehiago ditu, eta birgaitzeko modukoak dira, beraz.

Eraikuntza-prozesuaren fase guztiek, hasi diseinatu eta planifikatzen direnetik eta bizi-zikloaren amaierara arte, aukera ematen dute ekonomia zirkularrerantz eraldatzeko.

Gipuzkoak ekonomia zirkularrerantz bideratu nahi ditu eraikuntza-sektoreko enpresak, aldaketa-eragile gisa ingurumen-sektorea erabilita. Hori guztia Eraikune eta Aclima klusterrek abian jarritako E-Const proiektuaren bidez lortu nahi dute. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ekonomia Sustapen, Turismo eta Landa Inguruneko Departamentuaren laguntza du ekimenak. Gipuzkoako eraikinen % 67k 40 urte baino gehiago ditu (233.450 etxebizitza), eta birgaitzeko modukoak dira. Gainera, eraikuntza- eta eraispen-lanetatik datozen hondakinen ia % 97 berreskuratu eta ekoizpen-prozesuan berriro sartzeko aukera dago. Hala, gutxitu egiten da lehengai naturalak erabiltzeko beharra. Edonola ere, bizi-zikloaren amaiera baino lehen, badira ingurumen-alderdiekin erlazionatutako “lehiakortasun-aukerak” ere sektorerako —diseinu- eta plangintza-faseetan, produktuen eta osagaien fabrikazioan, eraikuntza berrietan eta birgaitzeetan eta mantentze- eta berritze-lanetan—: hondakinen kudeaketa, uraren zikloa, airearen kalitatea, ekosistemak eta fabrikazio ekoefizientea eta ekodiseinua.

Eraikuntza-prozesuek ingurumen-inpaktu handiak eragiten dituzte, batez ere karbono-aztarnari, lurzoruaren eta euri-eremuen aldaketei eta atmosferarako igorpenei dagokienez. Eraikuntza ekonomia zirkularrerantz bideratzeak ekarriko luke, adibidez, CO2-aren emisio globalak % 38 murriztea 2050. urterako, edo eraikin baten bizitza erabilgarria 25 urtetik 100 urte izatera igarotzea. Horrenbestez, eraikuntza-prozesuaren bizi-ziklo osoan —plangintzan, eraikuntzan, mantentze-lanetan eta eraispenean— ingurumen-ikuspegia txertatuz gero, Gipuzkoako enpresek “lehiakortasunerako aukera bat izango lukete, eta diru-sarrera handiagoak, kostu txikiagoak, hornikuntzan segurtasun handiagoa eta negozio-aukera berriak” izango lituzkete, Olga Martín-ek, Aclima-ko zuzendari nagusiak, gaur prentsaurrekoan azaldu duenez —Euskadiko ekoindustria batzen duen eta haren erreferentzia den klusterra da Aclima—. Zuzendariak aipatu duenez, “aukera zehatzak aurkitu ditzakegu, hala nola eraikuntza-material birziklatu ekologikoagoak eta berriak garatzea, CO2-a xurgatzen duten lauzak, fabrikazio-prozesuetan uraren erabilera murriztea, hondakinak bereiztea, gutxitzea eta berrerabiltzea, autosufizientzia energetikoa lortzeko eguzki-plakak jartzea eta eraikuntzaren zati gisa inguru naturalak eta organikoak jartzea”.

Eraikuntza-sektorean ekonomia zirkularra sustatzeko E-Const proiektua aurkeztu du gaur Iker Estensoro Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko zuzendariak, Jon Ansoleaga Eraikune Euskadiko eraikuntza-industriaren klusterraren zuzendariarekin eta Olga Martínekin batera. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ekonomia Sustapen, Turismo eta Landa Inguruneko Departamentuaren 74.500 euro inguruko diru-laguntza jaso du proiektuak, eta Gipuzkoako enpresa-sareari balio bereizgarria ematen dioten lankidetzako berrikuntza-proiektu kolaboratiboak sustatzea du helburu. Proiektuaren esparruan, Gipuzkoako enpresa-sarearekin lanean ari dira Eraikune eta Aclima lurraldean erabilgarri dauden aukerak identifikatzeko eta eraikuntza-sektorea ekonomia zirkularrean oinarritutako eredurantz bideratzeko.

Bi sektoreetako enpresen arteko sinergiak sustatzeko asmoz, “Ingurumena, eraikuntza-sektorearen lehiakortasunaren akuilu” (“Medioambiente, palanca de competitividad para el sector de la construcción”) jardunaldia egin da gaur goizean Donostian. Han, bi sektoreak bateratzeko aukerak azaldu dira, baita merkatuak eskaintzen dituen esperientziak eta irtenbideak aipatu ere. Enpresek, gainera, elkarrekin proiektuak sortzeko aukera ematen duten sinergiak identifikatzera bideratutako tailer batean parte hartu dute. Lurraldeko ia 40 enpresak parte hartu dute jardunaldian eta tailerrean. Batera aritu dira eraikuntza-enpresak, ekonomia zirkularreko sektorekoak eta esparru horietako agente dinamizatzaileak, hala nola klusterrak, elkarteak, unibertsitateak eta erakundeak.

Paradigma-aldaketa hori egiteko, eraikuntzako era askotako eragileen esku-hartzea behar da: administrazio publikoak, lehengaien erauzleak, materialen fabrikazioa, osagaien eta ekipamenduen fabrikatzaileak, garraiolariak, profesionalak, eraikuntza-enpresak, sustatzaileak, ingeniariak, arkitektura-estudioak, hondakin-kudeatzaileak, ziurtatzaileak eta laborategiak, baita erabiltzaileak ere. EAEko ingurumen-sektoreari dagokio Euskadiko BPGaren % 5 inguru, eta eraikuntza-industriak EAEko BPGaren % 10,7 sortzen du.

Ingurumen-inpaktua murrizteko, beharrezkoa da ziurtagiri edo zigilu berdeak dituzten eraikuntzak sustatzea, eraikinaren karbono-aztarna gutxitzeko, eta administrazio publikoak ekonomia zirkularreko eraikuntzak proiektatu eta eraikitzea bultzatzeko plan espezifikoak ezartzea, edo, are gehiago, ekonomia zirkularreko irizpideak aintzat hartzen dituzten arau-eskakizun murriztaileagoak ezartzea”, adierazi du Jon Ansoleaga Eraikuneko zuzendariak.

Ekonomia Sustapeneko zuzendari Iker Estensorok adierazi duenez, “proiektu hau Gipuzkoako enpresa-sarearen aukerak, balio bereizgarria eta jasangarritasuna sustatzeko Foru Aldundiaren laguntza-programaren barruan iaz babestu ziren 166 proiektuetako bat da. Foru-erakundeak aurtengo deialdia aurkeztu berri du; guztira 4,4 milioi bideratuko ditu deialdi horretara, eta, horietatik, 750.000 euro erabiliko ditu ekonomia zirkularra enpresa-jardueraren balio-kate osoan txertatzeko”. Estensorok nabarmendu du ekonomia zirkularrak ahalmen handia duela “hazkundea eta jasangarritasuna uztartuz garapen-aukera berriak sortzeko” eta EBk lehentasunezko eremu gisa ezarri duen trantsizio ekologikoan duen garrantzia azpimarratu du. “Eraikuntzaren sektorea, duen garrantziagatik eta ezaugarriengatik, sektore egokia eta lehentasunezkoa da eraldaketa horri ekiteko. Deskarbonizazioari, energia-eraginkortasunari, eraikuntza jasangarriari edo eraikinen birgaitzeari buruzko jarduerak bete-betean sartzen dira Europak ezarritako jarraibideen barruan, eta aukera ematen dute egungo enplegua finkatzeko eta lanpostu berde berriak sortzeko. Hala, eraldaketaren aldeko apustua eginez, gure ekonomia indartuko da. Horregatik, laguntza horien bidez, Gipuzkoako enpresen ezaugarri, behar eta aukeretara egokitutako estrategiak diseinatzen laguntzen dugu, eta enpresen eta beste eragile batzuen arteko lankidetza bultzatzen dugu, kasu honetan bezala”, gaineratu du.

Birgaitzearen arloko aukerak

Gipuzkoan, bizitegitarako eraikinak 56.100 dira (Eustaten arabera, 2018), eta haien batez besteko antzinatasuna 46,9 urte da. Bestalde, bizitegi-parkea 348.432 etxebizitzak osatzen dute. Horietatik, % 67k 40 urtetik gorako antzinatasuna du, eta, beraz, birgaitzeko modukoak dira. Hori negozio-aukera handia da enpresentzat, bat baitator eraikinen parkea berritzeko eta 2050erako neutraltasun klimatikoa bultzatzeko Europako “Renovation Wave” estrategiarekin.

Alde horretatik, Ansoleagak adierazi duenez, “eraikita dauden ia eraikin guztiak, % 67, ez dira eraginkorrak eta eguneratu egin behar dira. Parke eraikia zirkulartasunaren ikuspegitik birgaitzeak dibertsifikatzeko eta zerbitzu eta produktu berriak sortzeko aukera ekarriko du”. Horretarako, ekonomia zirkularreko irizpideak txertatu behar dira, ez soilik jasangarritasunekoak, eta kontsumoaren kontroletik eta eraikina erabiltzeak dakarren karbono-aztarnatik harago joan behar da. Halaber, arreta berezia eskaini behar zaie aukeratzen diren materialei, eta prozesu zorrotzagoak ezarri behar dira material horien trazabilitatea eta proiektuak gauzatzean sortutako eraikuntza eta eraispenetako hondakinak kontrolatzeko.

Eraikuntzari aplikatutako ekonomia zirkularraren onurak

Eraikuntza sektore estrategikoa da ekonomia zirkularrean aurrera egiteko, lehengaiak erauztearekin, energia-kontsumoarekin eta tamaina handiko hondakinak sortzearekin duen loturagatik. Sektorearen erronka nagusiak hauek dira: baliabideak eraginkortasunez erabiltzea, emisioak murriztea eta hondakinak kudeatzea.

EBn, eraikuntzari dagozkio energia-kontsumo osoaren % 40 eta berotegi-efektuko gasen % 36, erauzitako material guztien % 50, ur-kontsumoaren % 30 eta sortutako hondakin guztien % 35.

Eraikinak berritzeko zirkulartasun-printzipioak aplikatuz gero, eraikuntza-materialekin lotutako berotegi-efektuko gasen emisioak murriztuko dira. Europako Ingurumen Agentziaren arabera, eraikuntzaren sektorean hormigoia, zementua eta altzairua murrizteko ekintzek % 61 murriztu ditzakete materialekin lotutako berotegi-efektuko gasak eraikin baten bizi-zikloko etapetan, 2050era arte.

Aclimari buruz

Aclima euskal ekoindustriaren erreferente eta topagunea da, eta sektore pribatua (industriak eta zerbitzuak), ezagutzaren arloa (unibertsitateak eta zentro teknologikoak) eta sektore publikoa ordezkatzen ditu balio-kate hauetan: hondakinak, lurzoru kutsatuak, uraren ziklo osoa, klima-aldaketa eta biodibertsitatea eta ekosistemak. Besteak beste, ingurumen-sektoreko enpresei lehiakortasuna hobetzen laguntzea du helburu, negozio-aukera berriak identifikatuz eta karakterizatuz, eta berrikuntza eta nazioarteko posizionamendua bultzatuz, betiere lankidetzaren ikuspegitik.

Eraikuneri buruz

ERAIKUNE, Euskadiko Eraikuntzaren Industriaren Klusterra, 2010. urtean eratu zen, eta gaur egun 107 bazkidek osatzen dute, bai erakunde publikoetakoek bai pribatuetakoek; horiekin guztiekin batera osatzen du eraikuntzaren industriaren sektorearen balio-katea. 2019-2022ko Plan Estrategikoaren bidez, sektoreak dituen beharrei erantzungo die, parke eraikiaren energia-eraginkortasunaren, jasangarritasunaren eta deskarbonizazioaren arloan Europan dauden joerak aintzat hartuta.

Gipuzkoa posiciona al medio ambiente como palanca de competitividad para el sector de la construcción

Eraikune y Aclima, con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, impulsan una alianza entre el sector de la construcción y del medioambiente a través del proyecto E-Const.

E-Const persigue promover proyectos de innovación colaborativos que aporten valor diferencial al tejido empresarial guipuzcoano y asienten la economía circular como agente del cambio.

El 67% del parque de viviendas de Gipuzkoa tienen más de 40 años y son susceptibles de ser rehabilitados.

Todas las fases del proceso constructivo, desde el diseño y la planificación hasta el fin de vida, presentan oportunidades para la transformación hacia la economía circular.

Gipuzkoa quiere traccionar a las empresas del sector de la construcción hacia la economía circular utilizando al sector medioambiental como palanca de cambio a través del proyecto E-Const, una iniciativa de los clústeres Eraikune y Aclima que cuenta con el apoyo del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El 67% de los edificios de Gipuzkoa tienen más de 40 años (233.450 viviendas) y son susceptibles de ser rehabilitados. Además, casi el 97% de los residuos procedentes de la construcción y la demolición podrían ser recuperados e introducidos de nuevo en el proceso productivo, reduciendo la necesidad de introducir materias primas naturales. Pero también antes del fin de ciclo de vida se presentan “oportunidades de competitividad” para el sector –en la fase de diseño y planificación, en la fabricación de productos y componentes, en la construcción de obra nueva y rehabilitación, así como en el mantenimiento y renovación–, relacionados con aspectos medioambientales como la gestión de residuos, los suelos contaminados, el ciclo del agua, la calidad del aire, los ecosistemas y la fabricación ecoeficiente y el ecodiseño.

Los procesos constructivos producen importantes impactos medioambientales, principalmente en huella de carbono, alteraciones del suelo, zonas pluviales y emisiones a la atmósfera. La conversión a la circularidad de la construcción supondría, por ejemplo, que las emisiones globales de CO2 se redujeran un 38% para 2050 o que la vida útil de un edificio pasara de 25 a 100 años. De modo que, si incorporaran la perspectiva ambiental en todo el ciclo de vida del proceso constructivo –planificación, construcción, mantenimiento y deconstrucción–, las empresas de Gipuzkoa se encontrarían ante una “oportunidad de competitividad en forma de mayores ingresos, menores costes, mayor seguridad en el suministro y nuevas oportunidades de negocio”, según ha explicado hoy en rueda de prensa Olga Martín, directora general de Aclima, el Clúster referente y aglutinante de la Ecoindustria Vasca. “Podemos encontrar oportunidades concretas como, por ejemplo, el desarrollo de nuevos materiales de construcción reciclados y más ecológicos, la utilización de baldosas que absorben CO2, la reducción del uso de agua en los procesos de fabricación, la segregación y minimización de residuos y la reutilización de los mismos, la inclusión de placas solares para autosuficiencia energética o la inclusión de zonas naturales y orgánicas como parte de la construcción”, ha añadido la directora.

Iker Estensoro, director de Promoción Económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa, junto con Jon Ansoleaga, director del Clúster de la Industria de la Construcción de Euskadi, Eraikune, y Olga Martín han presentado hoy el proyecto E-Const, para la promoción de la Economía Circular en el sector de la construcción, que cuenta con una subvención del Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de cerca de 74.500 euros y persigue favorecer proyectos de innovación colaborativos que aporten valor diferencial en el tejido empresarial guipuzcoano. En el marco del proyecto, Eraikune y Aclima están trabajando con el tejido empresarial de Gipuzkoa para identificar las oportunidades que presenta el territorio, con el fin de favorecer la transición del sector de la construcción hacia un modelo basado en la economía circular.

Con el propósito de fomentar sinergias entre las empresas de ambos sectores, esta mañana se ha celebrado en Donostia la jornada “Medioambiente, palanca de competitividad para el sector de la construcción”, en la que se han mostrado las oportunidades de integración de ambos sectores, así como experiencias y soluciones que el mercado ofrece. Las empresas, además, han participado en un workshop dirigido a identificar sinergias que permitan generar proyectos en común. La jornada y el workshop han contado con la participación de cerca de 40 empresas del territorio, uniendo empresas de la construcción, del sector de la economía circular y agentes dinamizadores de este ámbito como clústers, asociaciones, universidades e instituciones.

Este cambio de paradigma implica a agentes muy diversos del sector de la construcción: administraciones públicas, extractores de materias primas, fabricación de materiales, fabricantes de componentes y equipos, transportistas, profesionales, constructoras, promotoras, ingenierías, estudios de arquitectura, gestores de residuos, certificadores y laboratorios, así como personas usuarias. El sector ambiental vasco representa alrededor del 5% del PIB de Euskadi, y la industria de la construcción contribuye en un 10,7% al PIB vasco.

Para disminuir el impacto medioambiental es necesario incentivar las edificaciones con certificaciones o sellos verdes orientados a disminuir la huella de carbono del edificio, y también establecer planes específicos por parte de la administración pública que fomenten la proyección y ejecución de construcciones de economía circular, o incluso se establezcan exigencias normativas más restrictivas que introduzcan los criterios de economía circular”, ha señalado Jon Ansoleaga, director de Eraikune.

El director foral de Promoción Económica, Iker Estensoro, ha señalado que “este proyecto es uno de los 166 apoyados el año pasado dentro del programa de ayudas de la Diputación para promover la generación de oportunidades, el valor diferencial y la sostenibilidad del tejido empresarial de Gipuzkoa. La institución foral acaba de presentar la convocatoria de este año, a la que destinará 4,4 millones, 750.000 euros para integrar la economía circular en toda la cadena de valor de la actividad empresarial”. Estensoro ha destacado el potencial de la economía circular para “crear nuevas oportunidades de desarrollo ligando crecimiento y sostenibilidad”, y su importancia dentro de la transición ecológica que la UE ha establecido como ámbito prioritario. “El de la construcción es, por su entidad y por sus características, un sector propicio y prioritario para abordar esta transformación. Las actuaciones en materia de descarbonización, eficiencia energética, construcción sostenible o rehabilitación de edificios tienen pleno encaje en las directrices establecidas por Europa, y suponen una oportunidad para consolidar el empleo actual y generar nuevos empleos verdes. Para, en definitiva, fortalecer nuestra economía apostando por la transformación. Por eso, con estas ayudas apoyamos el diseño de estrategias adaptadas a las características, necesidades, y oportunidades de las empresas de Gipuzkoa, o la colaboración entre empresas y otros agentes, como en este caso”, ha añadido.

Oportunidades en la rehabilitación

En Gipuzkoa el número de edificios de carácter residencial es de 56.100 (según el Eustat 2018) y tiene una antigüedad media de 46.9 años. A su vez, el parque residencial está compuesto por 348.432 viviendas, de las cuales el 67% tiene una antigüedad superior a 40 años y, por lo tanto, son susceptibles de ser rehabilitadas, lo que constituye una importante oportunidad de negocio para las empresas, en línea con la estrategia europea “Renovation Wave” para renovar el parque de edificios y contribuir a la neutralidad climática para 2050.

En ese sentido, Ansoleaga ha señalado que “la práctica totalidad de los edificios que ya están construidos, el 67%, son ineficientes y necesitan ser actualizados. Acometer la rehabilitación del parque edificado en clave de circularidad supondrá una oportunidad de diversificación y generación de nuevos servicios y productos”. Todo ello integrando criterios de economía circular y no solo de sostenibilidad, yendo más allá del control del consumo y huella de carbono del uso del edificio, y prestando especial atención a la elección de los materiales y a establecer procesos más exhaustivos de control de trazabilidad de los mismos y los RCDs generados durante la ejecución de los proyectos.

Beneficios de la economía circular aplicada a la construcción

La construcción es un sector estratégico para avanzar en la economía circular debido a su relación con la extracción de materias primas, consumo de energía y la generación de residuos voluminosos. Los principales desafíos del sector pasan por la eficiencia en el uso de los recursos, la disminución de las emisiones y la gestión de residuos.

En la UE, la construcción representa el 40% del consumo total de energía y el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero, el 50% de todos los materiales extraídos, el 30% del consumo de agua y el 35% del total de los residuos generados.

La aplicación de los principios de circularidad para la renovación de los edificios reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con los materiales de construcción. La Agencia Europea del Medio Ambiente estipula que realizar acciones como reducir el hormigón, cemento y acero en el sector de la construcción pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con los materiales en un 61% durante las etapas del ciclo de vida de un edificio hasta 2050.

Sobre Aclima

Aclima, es el Clúster referente y aglutinante de la Ecoindustria vasca que representa tanto al sector privado (industrias y servicios), como al ámbito del Conocimiento (Universidades y Centros Tecnológicos) y al Sector Público en las siguientes cadenas de valor: residuos, suelos contaminados, ciclo integral del agua, cambio climático y biodiversidad y ecosistemas. Entre sus objetivos tiene apoyar a las empresas del sector medioambiental en la mejora de su competitividad a través de la identificación y caracterización de nuevas oportunidades de negocio, la innovación y el posicionamiento internacional, siempre en clave de cooperación.

Sobre Eraikune

ERAIKUNE, Clúster de la Industria de la Construcción de Euskadi, fue constituido en el año 2010 y actualmente está compuesto por 107 socios, tanto de entidades públicas como privadas, con los que se integra la cadena de valor del sector de la Industria de la Construcción. En su Plan Estratégico 2019-2022 contempla abordar las necesidades que presenta el sector ligadas a las tendencias europeas en materia de eficiencia energética, sostenibilidad y descarbonización del parque edificado.