es

Finaliza RE-CIRCULAR, proyecto destinado a impulsar la rehabilitación circular en Gipuzkoa

RE-CIRCULAR Eraikunek sustatutako proiektua da, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak finantzatua, eta Gipuzkoako lurraldeko birgaitzearen ekonomia zirkularraren inguruko aukera-esparruak identifikatzea, ezagutzea eta bultzatzea du helburu.

Proiektuaren lehen fasean, birgaitze zirkularren arloko erreferentziazko kasuak identifikatu eta hautatu ditugu eragile publiko pribatuekin batera. Ondoren, birgaitze zirkular jasangarriaren arloan, Gipuzkoan egindako hainbat arrakasta-kasu bertatik bertara ezagutzeko aukera izan dugu, eta, horrez gain, Europako Level (s) metodologiari buruzko oinarrizko kontzeptuak sartu eta ezagutarazi ditugu. Metodologia horrek eraikinen iraunkortasun-maila neurtzea eta birgaitze zirkularraren balio-katea irudikatzen duten eragileak zirriborratzea ahalbidetzen du.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren EKONOMIA ZIRKULARRA Programak finantzatutako RE-CIRCULAR proiektuaren bidez, hurbiletik ezagutu ahal izan genituen erakunde eta enpresa aurreratuetako ordezkariek egindako jardunbide egokien kasuak, birgaitze zirkularrari dagokionez:

  • Aitor Pradovaso Cañas, arlo teknikoko zuzendaria, Alokabide: Eusko Jaurlaritzaren Alokairu Sozialeko Parke Publikoa (Zero Plana) birgaitzeko lehen pilotua.
  • Ekaitz Uribe Rus, bazkide fundatzailea, Oreka Arkitektura: Oñatiko Natur Eskolaren birgaitze jasangarria eta Euskal Herriko beste kasu batzuk
  • Marta Epelde Merino, zuzendaria, ARIC: Eraikuntza Berrikuntzarako Errioxako Elkartea: Euskadiko 70eko hamarkadako eskoletako passivhaus errehabilitazioen erreplikagarritasuna.
  • Pablo Ruiz Terroba, Arkitektura Saileko zuzendaria., Geopannel: birziklatutako materialez egindako prestazio handiko isolamendu termoakustikoen arrakasta-kasuak
  • Maddi Garmendia Antin, Nazioarteko Harremanetarako irakasle eta zuzendariordea, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola – UPV/EHU: birgaitze zirkularraren ikuspegia irakaskuntzatik eta ikerkuntzatik abiatuta

Gainera, RE-CIRCULAR-rek aukera eman digu helize hirukoitzeko eragileen (Administrazioa, ezagutza-eragileak eta enpresa-sarea) arteko lankidetza-sare bat sortzeko, lurraldean birgaitze zirkularrak bultzatzeko, Birgaitze Zirkularrarekin lotutako bi gaien inguruan 5 ekimen identifikatuz (Eraginkortasun Energetikoa eta Material Zirkularrak eta EEH), eta horiek bai Eraikunek bai parte hartzen duten eragileek hainbat ekimen bultzatuko dituzte.

Lerro hauen bitartez, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapen, Turismo eta Landa Inguruneko Departamentuari eskertu nahi diogu ekimen honen finantzaketa eta era berean, gure esker onak birgaitze zirkularraren arloan izandako esperientziekin eta ezagutzarekin inspiratu gintuzten eragile publiko-pribatu eta hizlari guztiei emandako laguntza ekonomikoagatik.

RE-CIRCULAR es un proyecto promovido por Eraikune y financiado por el departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa cuyo objetivo es identificar, conocer e impulsar ámbitos de oportunidad, en torno a la economía circular en la rehabilitación en el territorio de Gipuzkoa.

En la primera fase del proyecto, hemos llevado a cabo junto a agentes públicos privados la identificación y selección de casos de referencia en materia de rehabilitaciones circulares. Posteriormente, hemos tenido la ocasión de conocer de primera mano diversos casos de éxito acometidos de Gipuzkoa en materia de rehabilitación circular sostenible, además de introducir y dar a conocer conceptos básicos sobre la metodología europea Level(s), que permite medir el grado de sostenibilidad de los edificios y esbozar los actores que representan la cadena de valor de la rehabilitación circular

A través del proyecto RE-CIRCULAR, financiado por el Programa EKONOMIA ZIRKULARRA de la Diputación Foral de Gipuzkoa, pudimos conocer de cerca los casos de buenas prácticas por parte de representantes de entidades y empresas avanzadas en lo que a la rehabilitación circular se refiere:

  • Aitor Pradovaso Cañas, director del área técnica, Alokabide: “Iturritxo: primer piloto de rehabilitación del Parque Público de Alquiler Social del Gobierno Vasco (Zero Plana)”.
  • Ekaitz Uribe Rus, socio fundador, Oreka Arkitektura:“Rehabilitación sostenible de Natur Eskola de Oñati y otros casos en el País Vasco”
  • Marta Epelde Merino, directora, ARIC, Asociación Riojana para la Innovación Constructiva: “Replicabilidad de rehabilitaciones passivhaus de escuelas de los años 70 de Euskadi”
  • Pablo Ruiz Terroba, director Dpto. Arquitectura, Geopannel:“Casos de éxito de aislamientos termo-acústicos de altas prestaciones fabricados con materiales reciclados.”
  • Maddi Garmendia Antin, / profesora y subdirectora de Relaciones Internacionales, Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa – UPV/EHU: “Visión de la rehabilitación circular desde la docencia e investigación.”

Además, RE-CICRULAR nos ha permitido crear una red de colaboración entre los agentes de la triple hélice (Administración, Agentes de conocimiento y tejido empresarial) para impulsar las rehabilitaciones circulares en el territorio, identificando de manera colaborativa 5 iniciativas entorno a las dos temáticas ligadas a la Rehabilitación Circular (Eficiencia Energética y Materiales Circulares y RCDs) que tanto Eraikune como los agentes participantes impulsarán a través de diferentes iniciativas y proyectos.

Atraves de estas líneas. agradecemos al departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de Gipuzkoako Foru Aldundia – Diputación Foral de Gipuzkoa el apoyo económico a esta iniciativa y a todos los agentes público-privados y ponentes que nos inspiraron con sus experiencias y conocimiento en materia de rehabilitación circular.

ETORKIZUNEKO EKONOMIA ZIRKULARRA DA

Eraikuntzaren sektorean ekonomia zirkularra ezartzearen eragozpen handienetako bat balio-kateko maila bakoitzeko profesionalen arteko interkomunikazio maila baxua izan da. Ildo horretan, uste dugu enpresen arteko lankidetza-lana aukera handia dela, guztiek beren rolak bateratzeko eta kontuan hartzeko prozesuetan bakoitzak duen esku-hartzea zehazterakoan.

Ekonomia zirkularra birgaitzean txertatzeak eragin handia izango du gizartean eta ingurumenean, eta, gainera, balio erantsi handia ekarriko die eraikuntzaren sektoreko balio-kateko enpresei eta herritar guztiei. Azken batean, etorkizuneko ekonomia zirkularra da

LA ECONOMÍA DEL FUTURO ES CIRCULAR

Uno de los grandes impedimentos de la implantación de la economía circular en el sector de la construcción, ha sido el bajo grado de intercomunicación que ha existido entre los profesionales que forman parte de cada eslabón de la cadena de valor.

En este sentido, consideramos que el trabajo colaborativo entre las empresas supone una gran oportunidad, para que todas puedan poner en común sus roles y se tengan en cuenta a la hora de definir la intervención de cada uno en los procesos.

La integración de la economía circular en la rehabilitación va a suponer un gran impacto social y medioambiental, además de aportar un gran valor añadido tanto a las empresas de la cadena de valor del sector de la construcción como al conjunto de la ciudadanía. En definitiva, la economía del futuro es circular.