es

Eraikuntza Digitala, un proyecto pionero para las empresas de la construcción de Gipuzkoa

Gertu dugu Eraikuntza Digitala, eraikuntza-sektoreko enpresek beren negozioen eraldaketa digitalari ekiteko aukera paregabea. Izan ere, dagoeneko jakina dugu digitalizazioa funtsezko elementua izango dela esparru honetan aukera berriak sortzeko eta ekonomia indartsu, lehiakor eta aurreratua sortzeko.

Eraikuntza Digitala Eraikunek eta Ascongik sustatu eta Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatutako proiektu aitzindaria da, zeinak zure enpresaren digitalizazio-maila ezagutzeko aukera emango dizun, digitalizazio ezarpen-prozesu batean parte hartzeko aukera eskainiz. Orotara, Eraikuntza Digitala proiektuaren bitartez, Gipuzkoako eraikuntza industriako 30 enpresak beren negozioak eraldatzeko aukera izando dute.

Helburua da sektoreak arlo horretan duen benetako egoera ezagutzea eta eraldaketa digitalari ekiteko metodo bat probatzea, arrakasta izanez gero, eskala handiagoan erreproduzitzea ahalbidetuko duena; beraz, lehen jarduketan 30 enpresak parte hartiko dute.

Nola eramango da prozesu hori?

  1. Enpresa bakoitzak autodiagnostikoko online inprimaki bat bete beharko du sektorearen eta enpresen digitalizazio-maila ezagutu ahal izateko
  2. Horietatik 30 enpresa aukeratuko dira autodiagnostiko sakona eginez, eta, horretarako, nazioarteko adituen aholkularitza izatea aurreikusten da, era berean, sektoreko errealitatea hobeto ezagutu ahal izateko.
  3. Proiektu pilotuak identifikatuko dira eta horiek ezartzen lagunduko da, jarraipena eginez eta enpresetan baterako jarduerak egiteko aukera aztertuz.

Irailean Eraikuntza Digitala dator, Gipuzkoako eraikuntza sektoreko enpresek beren negozioen eraldaketa digitalari ekiteko aukera paregabea. Hurrengo asteetan zehar, informazio gehiago eskainiko dizuegu.

Muy pronto llega Eraikuntza Digitala, una oportunidad única para que las empresas del sector de la construcción emprendan la transformación digital de sus negocios. La digitalización será un elemento fundamental en este ámbito para generar nuevas oportunidades y crear una economía fuerte, competitiva y avanzada.

Eraikuntza Digitala es un proyecto pionero, promovido por Eraikune y Ascongi y financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, que te permitirá conocer el grado de digitalización de tu empresa, y te dará la posibilidad de participar en un proceso de implantación más ambicioso, en el que 30 empresas iniciarán la transformación de sus negocios.

El objetivo es conocer el estado real del sector en esta materia y ensayar un método para abordar su transformación digital que permitirá, en caso de éxito, ser reproducido a mayor escala, por lo que la primera actuación abordará a 30 empresas

¿Cómo se llevará este proceso?

  1. Cada empresa deberá rellenar un formulario de autodiagnóstico para poder monitorizar el nivel de digitalización del sector y de las empresas
  2. Se realizara un autodiagnóstico en profundidad de las empresas seleccionadas, para lo que se prevé contar con un asesoramiento experto de alcance internacional, que permita un mejor conocimiento de la realidad sectorial.
  3. Se identificarán proyectos piloto y se apoyará su implantación, realizando el seguimiento y analizando la posibilidad de actuaciones conjuntas en las empresas.

En septiembre llega  Eraikuntza Digitala, una oportunidad única para que las empresas del sector de la construcción de Gipuzkoa emprendan la transformación digital de sus negocios. A lo largo de las siguientes semanas, os iremos ampliando la información.