es

Eraikuntza Digitala Eraikunek eta Ascongik sustatu eta Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatutako proiektu aitzindaria da, digitalizazio-prozesuak Gipuzkoako eraikuntza-enpresen egunerokoan integratzeko.

Proiektu eraldatzaile honek 30 enpresari aukera emango die beren negozioan digitalizazioa ezartzea bermatuko duen programa batean parte hartzeko. Parte hartu nahi duten enpresek galdera labur batzuei erantzun besterik ez dute egin behar.

Eraikuntza Digitala es un proyecto pionero promovido por Eraikune y Ascongi y financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa para integrar los procesos de digitalización en el día a día de las empresas constructoras guipuzcoanas.

Se trata de un proyecto transformador que permitirá a 30 empresas participar en un programa experto en la implantación de la digitalización en su negocio Las empresas que deseen participar solo tienen que responder a un cuestionario aquí y responder a unas breves preguntas.

Zergatik Eraikuntza Digitala?

Digitalizazioa funtsezko elementua izango da negozio-aukera berriak sortzeko eta ekonomia indartsu, lehiakor eta aurreratua sortzeko.

Enpresak digitalizatzeak puntako teknologiak ezartzea esan nahi du eskuzko prozesuak ordezkatzeko Hala, digitalizazio-prozesuak onura ugari eskaintzen dizkie gure industriako enpresei:

 • Obrak arintzen ditu, kalitatea areagotzen du eta kudeaketa globala hobetzen du.
 • Eraikuntza-faseak kontrolatzen ditu
 • Informazio guztia digitalizatzen du eta denbora aurrezten du, hau da, dirua aurrezten du.
 • Segurtasuna areagotzen du makinak eta langileak konektatzean
 • Kontrolatutako baliabideen kontrol handiagoa du
 • Arrisku-egoerak simulatzen ditu,

Ondorioz, aurrerapauso bat emateko unea da, eraldaketa digitala jada hemen baitago. Egokitzapen teknologikoaren prozesuan ekimen sektoriala izatearen garrantzia azpimarratu nahi dugu Eraikunetik, eta eraldaketaren sustatzaile gisa jardun nahi dugu bazkideekin batera, negozio-ereduen berrikuntzaren bidez, digitalizazioak gaitutako produktu eta zerbitzu berriak sortuz.

Parte hartzeko, botoi honetan klik egin eta galdera labur batzuei erantzun besterik ez duzu egin behar. Zure laguntza funtsezkoa da prozesu hau hasteko. Eraikitzen hasteko, lehenik jakin behar dugu.

Edozein zalantza izanez gero, hemen aurkituko gaituzu: info@eraikuntzadigitala.eus

¿Por qué Eraikuntza Digitala?

La digitalización será un elemento fundamental para generar nuevas oportunidades de negocio y crear una economía fuerte, competitiva y avanzada.

Digitalizar las empresas significa implantar tecnologías de punta para sustituir los procesos manuales Así, el proceso de digitalización ofrece múltiples beneficios para las empresas de nuestra industria:

 • Agiliza las obras, incrementa la calidad y mejora la gestión global
 • Controla las fases de construcción
 • Digitaliza toda la información y ahorra tiempo, es decir, ahorra dinero
 • Incrementa la seguridad al conectar maquinaría y trabajadores
 • Dispone de un mayor control de los recursos controlados
 • Simula situaciones de riesgo, y, por lo tanto, las previene

Es el momento de dar un paso adelante ya que la transformación digital ya está aquí. Desde Eraikune queremos remarcar la importancia de tener iniciativa sectorial en el proceso de adaptación tecnológica y actuar como impulsor de la transformación junto a los socios, a través de la innovación en los modelos de negocio, creando nuevos productos y servicios habilitados por la digitalización.

Para participar, solo tienes que hacer clic en este botón y responder a unas breves preguntas. Tu ayuda es fundamental para iniciar este proceso. Para empezar a construir necesitamos saber primero.

Cualquier duda que tengas nos puedes encontrar aquí: info@eraikuntzadigitala.eus