es
• Se ha establecido la elaboración de un dosier de recomendaciones y propuestas de estandarización de medidas para la revisión de precios en los contratos de obra pública para la Administración Pública Vasca

Eraikune impulsa un dosier de recomendaciones de medidas y propuestas para la revisión de precios en los contratos de obra pública

  • Eraikunek Errege Lege Dekretuan hartutako neurrien gaineko kezka azaldu du, eraikuntzaren industriaren beharrak betetzen ez dituztela kontuan hartuta.
  • Euskal Administrazio Publikorako obra publikoko kontratuetan prezioak berrikusteko neurriak estandarizatzeko gomendioen eta proposamenen txostena egitea ezarri da.
  • Eraikune manifiesta su descontento en relación las medidas adoptadas en el Real Decreto-Ley considerando que no satisfacen las necesidades de la industria de la construcción.
  • Se ha establecido la elaboración de un dosier de recomendaciones y propuestas de estandarización de medidas para la revisión de precios en los contratos de obra pública para la Administración Pública Vasca.

Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikuntza Industriaren Klusterra atzo bildu zen eraikuntzaren industriako balio-kateko enpresa elkartuekin eta Euskadiko administrazio publikoko hainbat ordezkarirekin, Ministerioak argitaratutako Errege Lege Dekretua aztertzeko. Aipatu Errege Dekretua kontratu publikoetako lehengaien prezioak berrikuspena egikaratzeko da, haien kostua ustekabean handitzen ari baita.

Eraikuntza industriako eragileekin batzartu ondoren, Eraikunek neurri horien gaineko kezka azaldu nahi du, uste baitu ez dituztela betetzen ez eremu pribatuko enpresen beharrak, ezta ere administrazio publikoarenak.

Ildo horretan, atzoko bileran adostutakoaren ondoren, lan-mahai bat sortzea erabaki da, eraikuntza-industriaren balio-kateko enpresa bazkideek, euskal administrazio publikoaren ordezkariek eta Eraikunek finkatutakoa. Era berean, Euskal Administrazio Publikoaren obra publikoko kontratuetan prezioak berrikusteko neurriak estandarizatzeko gomendioen eta proposamenen txostena egitea eta argitaratzea erabaki da.

El Clúster de la Industria de Construcción en el País Vasco Eraikune se reunió ayer con empresas asociadas de la cadena de valor de la industria de la construcción y con distintos representantes de la administración pública de Euskadi para tratar el Real Decreto-Ley publicado por el Ministerio, que aplica a la revisión de precios de las materias primas de los contratos públicos que han visto incrementado su coste de una manera imprevista y sobrevenida.

Tras la ejecución de la mesa de dialogo con los agentes implicamos, Eraikune manifiesta su preocupación en relación las medidas adoptadas considerando que no satisfacen las necesidades tanto de las empresas de ámbito privado como de la Administración pública.

En ese sentido, tras lo acordado en la mesa de trabajo de hoy, se estableció la creación de una mesa de trabajo consolidada por empresas socias de la cadena de valor de la industria de la construcción, representantes la Administración Pública Vasca y Eraikune. Asimismo, se acordó la elaboración y publicación de un dosier de recomendaciones y propuestas de estandarización de medidas para la revisión de precios en los contratos de obra pública para la Administración Pública Vasca.