BERO PONPA. EUSKADIKO KLIMATIZAZIOA DESKARBONIZATUZ

Energiaren Euskal Erakundeak eta Iberdrolak, Aire Girotze Gailuen Ekoizleen Elkartearen (AFEC) eta Eraikuntzaren Euskal Klusterraren (ERAIKUNE) laguntzarekin, Bero ponpa. Euskadiko klimatizazioa deskarbonizatuz jardunaldia antolatu dute. Horretan teknologiak eskaintzen dituen azken aurrerapenak, dauden laguntzak eta eremu publiko eta pribatutik garatzen ari diren proiektuak euskal gizartearen artean zabaltzeko.

Bero-ponparen teknologia benetako iraultza bizitzen ari da, Europako ekoizle handi guztiak errendimendu oso handiko ekipo berritzaileak, kostu txikiagokoak, prestazio-zerbitzu handiagoak eta erosotasun hobeagokoak merkaturatzen ari bait dira. Horren ondorioz, gobernuek ia etxebizitza berri guztietan ezartzeko agindua eman dute eta errekuntza-galdarak pixkanaka berritzeko sustapena egin dute, hala nola 2019ko abenduaren 28an indarrean jarri zen EKTaren azken aldaketa (esteka).

Laguntzen arloan, horiek sustatzen lagundu dezakete, gobernuak abuztuaren 4an onartutako 300 milioi euroko zuzkidura duen eta autonomia erkidegoen artean banatuko den PREE programa, abuztuaren 14an onartutako Renovation Wave Strategy programa eta Euskal Energiaren Erakundearen diru-laguntza programa.

Bero-ponpa Europan finkatu diren hiru helburuak modu zuzenean betetzen laguntzen dituen teknologia izanik:

  • Eraginkortasun handiagoa.Energia elektrikoko unitate batekin, 3 eta 6 arteko bero edo hotz unitateak sortzen ditu.
  • Berriztagarriagoak. 2,5 errendimendutik gorako errendimenduekin, sortutako beroa erabiltzaileak sortutako energia berriztagarri gisa zenbatzen da. Era berean, elektrifikazio progresiboak energia berriztagarriko instalazio berriak garatzea ahalbidetzen du.
  • Isurpen txikiagoak. Mix-elektrikoaren klimatizazioan ohikoa den erregai fosilaren kontsumoa murrizten du, egunetik egunera berriztagarriagoa baita.

LA BOMBA DE CALOR. DESCARBONIZANDO LA CLIMATIZACIÓN EN EUSKADI

El Ente Vasco de la Energía e Iberdrola organizan, con la colaboración de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC) y del Cluster Vasco de la Construcción ERAIKUNE, la jornada Bomba de calor: Descarbonizando la climatización en Euskadi. El objetivo pasa por divulgar entre la sociedad vasca los últimos avances que se han producido en la tecnología, las ayudas existentes y los proyectos que se están desarrollando desde los ámbitos público y privado.

La tecnología de la bomba de calor está viviendo una auténtica revolución, todos los grandes fabricantes europeos están lanzando innovadores equipos de altísimo rendimiento, menor coste, mayores prestaciones y mejor confort que han llevado a los gobiernos a, prácticamente, prescribir su implantación en nueva vivienda e incentivar su utilización en la renovación progresiva de calderas de combustión, como el nuevo CTE, que entró en vigor 28 de diciembre de 2019.

En materia de ayudas pueden contribuir a su promoción el PREE con una dotación de 300 Millones € aprobado por Gobierno Central el 4 de agosto a distribuir entre las CCAA, el Renovation Wave Strategy aprobado el 14 de octubre de 2020, y los los programas de ayudas de Ente Vasco de la Energía.

Siendo la bomba de calor una tecnología que contribuye de manera directa al cumplimiento de los tres objetivos que nos hemos fijado en Europa:

  • Mayor eficiencia. Con una unidad de energía eléctrica produce entre 3 y 6 unidades de calor o frío.
  • Más Renovables. Con rendimientos superiores a 2,5, el calor generado se contabiliza como energía renovable generada por el usuario. Asimismo, la progresiva electrificación permite desarrollar nuevas instalaciones de energía renovable.
  • Menores emisiones. Reduce el consumo de combustible fósil habitual en climatización del mix eléctrico, cada día más renovable.

ANTOLATZAILEAK | ORGANIZADORES

LAGUNTZAILEAK | COLABORADORES